Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler Programı


 

 Yerel Yönetimler

 YEREL YÖNETİMLER

      İletişim ve ulaşım olanaklarının son otuz yıllık dönem içinde tüm dünyada hızlı gelişme göstermesi ile Yerel yönetimler tüm dünyada gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde demokrasi ve katılımcılık açısından yerel yönetimler ve yerellik iyice ön plana çıkmıştır.

     Yerel Yönetimler Bölümünün başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır.

      Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Bu programı seçmeyi düşünen adayların sosyal ilişkilerinin güçlü olması ve iletişim kurmakta zorluk çekmemeleri için kendilerini yetiştirmeleri, meslek hayatında başarılı olabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır.