İdareciler


 

 Yusuf Kemal Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK

Yüksekokul Müdürü

 

 

                                                       Fatrma Çıtak (103 X 140)
 Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ  
 
  Öğr. Gör. Fatma ÇITAK
Müdür Yardımcısı 
 
     
     Müdür Yardımcısı
 

 

Niyazi Culuk (1)

Niyazi CULUK

 Yüksekokul Sekreteri

 
                                                                                    Ramazan Sarı (103 X 140)                     
   Öğr. Gör. Gamze UZUN  Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ    Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SARI
 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı  Finans,  Bankacılık  ve  Sigortacılık Bölüm Başkanı