Yönetim Kurulu Üyeleri

YÖNETİM KURULU

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK

 

 

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Fatma ÇITAK

Yüksekokul Md. Yrd.
Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ

Yüksekokul Md. Yrd.

Dr.  Öğr. Üyesi  Ramazan SARI 

Bölüm Başkanı

Dr.  Öğr. Üyesi  İnan AKDAĞ  

Öğretim Üyesi

Dr.  Öğr. Üyesi  Yılmaz TOKTAŞ

Öğretim Üyesi