Yüksekokul Kurulu Üyeleri

YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK                       

 

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Fatma ÇITAK

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Gamze UZUN

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SARI 

Finans,Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Oğuz KÖPRÜCÜ

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı