Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Cagri -merkezi

 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

 

       Türkiye son dönemlerde yaptığı hızlı ekonomik büyüme ile birlikte bunun tamamlayıcı unsurları olan gerek kamu gerek ise özel sektör kuruluşları gittikçe artan oranda nitelikli insan gücü kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu nitelikli insan gücü ihtiyacı sebebi ile kuruluşların son dönemlerde çağrı hizmetleri merkezi ön plana gelmektedir. Dolayısıyla bu bölümler analitik düşünen uzman işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Böylece çağrı merkezi hizmetleri bölümü eğitimi de bu gelişmeye paralel önem kazanmaktadır. 

     Programın genel amacı, tüm sektörlerin ve işletmelerin çağrı merkezi hizmetleri bölümündeki süreçleri doğru ve etkin bir şekilde yürütecek çağrı merkezi hizmetleri elemanı, uzmanı ve yöneticisi yetiştirmektir.       

      Çağrı merkezi hizmetleri yöneticisi ünvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz özel işletme ve sivil toplum örgütlerinin öncelikli olarak insan kaynakları yönetimi ve bununla beraber kalite ve proje yönetimi gibi yetkinliklerinin uygun olduğu diğer bölümlerde istihdam imkânı bulacaklardır.

       Bu programı seçmeyi düşünen adayların sosyal ilişkilerinin güçlü olması ve iletişim kurmakta zorluk çekmemeleri için kendilerini yetiştirmeleri, meslek hayatında başarılı olabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır.