2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Öğrenci Konseyi Yönergesi ekte sunulmuş olup; Program Öğrenci Temsilcisi/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimizin, 01 Kasım - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda kayıtlı bulunan öğrencilerimize önemle duyurulur. Not: Oy verme işlemleri Google anket uygulamasından anket şeklinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş
olması,
ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
d) Ders geçme esasına tabi birim öğrencilerinin alt sınıflardan iki dersten fazla tekrar dersi
bulunmaması ve normal öğrenim süresini bir yıldan fazla aşmamış olması; sınıf geçme esasına tabi
birimdeki öğrencilerin bir yıldan fazla sene kaybının olmaması (kayıt dondurma durumunda geçen süre
öğrenim süresinden sayılmaz.)

2021 Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

Öğrenci Konseyi Yönergesi