Ramazan Sarı (103 X 140)                     
   Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SARI
 Finans,  Bankacılık  ve  Sigortacılık Bölüm Başkanı