Dünyada, sanayi ve ticaretin hızla gelişmesi ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, işletmelerin idari merkezlerinde yöneticilerin iş yükünü azaltacak, verimliliği arttıracak kalifiye eleman gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

       Çağrı Merkezi Hizmetleri bir önlisans programıdır. Programın amacı, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen günümüz koşularında, müşteri odaklı hizmet politikalarının yaygınlaşması, Çağrı Merkezi Hizmetleri sektörünün ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.