Mustafa Kurt             
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURT   
  Hukuk Bölüm Başkan V.