Öğr. Gör. Gamze UZUN
 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı