Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarih ve E.24625 sayılı kararları çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü kayıtlı olup öğrenim görmekte olan öğrencilerimizden 2019/2020 eğitim öğretim yılı  Bahar yarıyılına mahsus olmak üzere kayıt dondurmak isteyenlerin 24 Nisan 2020 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sisteminden online başvuru yapmak şartıyla bu yarıyıl için kayıt dondurma taleplerinin işleme alınacağına ve bu kayıt dondurma süresinin azami süreden sayılmaması Üniversitemiz Senatosunun 01/04/2020 Tarih ve 2020/67 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Öğrencilerimize önemle duyurulur.