Akademik Personel

Ad Soyad : İnan AKDAĞ
Fakülte : GÜMÜŞHACIKÖY MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Yerel Yönetimler Programı
Ünvanı : Öğr. Gör. Dr.
E-Posta : inanakdag@yahoo.com
Dahili : 2825
Oda No :

Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi (2002)

 

Yüksek Lisans : ODTÜ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2006) 

 

Doktora : Ankara Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi Bilim Dalı (2017)

 

AKADEMİK ETKİNLİKLER

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

- Akdağ, İnan, (2017), "Esnek Savaşlar: Yeni bir Kavramsallaştırmaya Doğru", Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD) içinde, Vol.1 Sayı.1 (Haziran 2017), sf. 1-19

- Öztürk, Yusuf Kemal ve Akdağ, İnan, (2017), "Kapitalist Sistemin Kriz ve Yükselişleri: Uzun Dalgalar Teorisi", Turkish Studies içinde, Vol. 12/24 (2017 Yaz), sf. 147-158   

 

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA SUNULAN BİLDİRİLER

- Akdağ, İnan, (2017), "Kapitalist Üretim Tarzı ve Savaş arasındaki İlişkinin Diyalektik bir Analizi", Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17-19 Kasım 2017, Amasya