Eğitim - Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Önder DUMAN
başkanlığında Meslek Yüksekokulumuz toplantı salonunda 31/10/2019 Perşembe günü saat
10.30' da Eğitim - Öğretimi değerlendirme konulu toplantı yapılmıştır. Toplantıda Yüksekokulumuz Fiziki koşulları, Eğitim-Öğretimde karşılaşılan güçlükler, öğrencilerimizin eğitim dönemi süresince karşılaştıkları sorunlar, Bologna süreci ve mezun bilgi sistemi gibi konular üzerinde duruldu.

Whats App Image 2019-10-31 At 14.58.39