Yaz okulundan alabileceğiniz dersler aşağıda gösterilmiştir.

Emine KOÇOĞLU Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Uluslararası İktisat

Türk Dili I

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları

 

Buket KALE Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Uluslararası İktisat

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları

Ticaret Hukuku

 

Okan Mert GAZELCİ Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Uluslararası İktisat