Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Dr. Nurettin BİLMEZ Başkan
Öğr. Gör. Dr. Bahri Ozan YAMAN Üye
Öğr. Gör. Mesut TUNÇAY Üye
Öğrenci Temsilcisi Zeynep YALÇIN Üye

GÖREVLERİ:

1)Araştırma-geliştirme kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversite güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2) Araştırma-geliştirme etkinliklerinin ve projelerinin dönem sonunda Yüksekokul araştırma-geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

3) Yüksekokulun araştırma-geliştirme kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

4) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5) Yüksekokul öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.