Birim  İç Kontrol Sorumluları

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Üye
Yüksekokul Sekreteri Niyazi CULUK Üye

Birim İç Kontrol Sorumluları Görevleri;

  1. İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının harcama birimlerinde uygulanması ve etkinliğin sağlanması için gerekli hazırlık, uygulama, izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek.