Bologna Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper İŞLEYEN

    AKTS Bilgi Paketini her yarıyıl başında kontrol eder ve sorunlu birimlerle iletişime geçerek sorunun giderilmesi için birimlere yardımcı olur. AKTS'nin pratikte uygulanmasını kolaylaştırıcı önlemler alır.