Danışma Kurulu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Ramazan SARI Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KURT Üye
Öğr. Gör. Dr. Oğuz KÖPRÜCÜ Üye
Öğr. Gör. Gamze UZUN Üye
Yüksekokul Sekreteri Niyazi CULUK Üye
Bilgisayar İşletmeni Adil ALCAN Üye