Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğretim Üyesi Yasin KARADENİZ Başkan
Öğr. Gör. Dr. Oğuz KÖPRÜCÜ Üye
Öğr. Gör. Burçin ALKOÇ Üye
Bilgisayar İşletmeni Murat OKUYUCU Üye

Öğrenci Temsilcisi Sedef KAŞIKÇI Üye

GÖREVLERİ

1) Yüksekokulun Eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek ve raporlar hazırlamak.

2) Önlisans eğitim-öğretim programlarına bağlı olarak, yarıyıl esaslı görevlendirmelerde, Yüksekokul öğretim elemanlarından etkin bir şekilde yararlanılması amacına yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak ve önerilerde bulunmak.

3) Gerekli hallerde, diğer Yüksekokulların eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak.

4) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüş hazırlamak.

5) Kuruluş amacı doğrultusunda akademik kurul ve Müdüre danışmanlık yapmak.

6) Akademik kurul ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.