Engelli Öğrenci Akademik Birim Temsilcisi

Engelli Öğrenci Akademik Birim Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Gamze UZUN

    Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim ortamlarının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.