Farabi Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf PALA

     Farabi Birim Koordinatörü, Yüksekokulda Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri planlar, uygular, kontrol eder ve önlem alır.Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne karşı sorumludur.