Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Ramazan SARI Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KURT Üye
Dr. Öğretim Üyesi Alper İŞLEYEN Üye
Öğr. Gör. Dr. Oğuz KÖPRÜCÜ Üye
Öğr. Gör. Gamze UZUN Üye
Öğr. Gör. Zeynep SAĞLAMDEMİREL Üye
Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Üye
Yüksekokul Sekreteri Niyazi CULUK Üye
Bilgisayar İşletmeni Yahya GÜLŞEN Üye
Öğrenci Temsilcisi Yusuf GÖKSU Üye

GÖREVLERİ

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak.

1) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığın'na bildirilmesi

2) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

3) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi

4) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

5) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak