Mezun Takip Komisyonu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğretim Üyesi Alper İŞLEYEN Başkan
Öğr. Gör. Dr. Nurettin BİLMEZ Üye
Öğr. Gör. Burçin ALKOÇ Üye

 

GÖREVLERİ

1) Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri yılda en az 1 kez bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam sağlar

2) Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarmalarını sağlayarak, rehberlik ve motivasyon sağlar

3) Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul/Bölüm Yönetimine rapor halinde sunar