Sürekli İyileştirme Komisyonu

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Zeynep SAĞLAMDEMİREL Başkan
Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Üye
Öğr. Gör. Sevda SAMUR Üye
Bilgisayar İşletmeni Murat OKUYUCU Üye
Öğrenci Temsilcisi Emine İŞCANLI Üye

GÖREVLERİ

Eğitim-öğretim, müfredat, danışmanlık, fiziki-bilişsel altyapı ve akreditasyon çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi amacıyla sürekli iyileştirme komisyonu kurulmuştur

Komisyonun görev tanımları şu şekildedir:

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

3)Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

5) Saptanan iyileştirme alanlarının Yüksekokul yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi