Yatay Geçiş Değerlendirme, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr.  Ramazan SARI Başkan
Öğr. Gör. Gamze UZUN Üye
Öğr. Gör. Dr. Oğuz KÖPRÜCÜ Üye