Misyon - Vizyon    

 

        Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Amasya Üniversitesine bağlı olarak 2010 yılında kurulma kararı alınmıştır ve 2011-2012 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye bölümleri ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 

 

         Vizyon     

         Üniversitemizin vizyonu, katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, araştırmaya ve öğrenmeye ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, gelişimini rekabetçi bir anlayış içinde sürdürerek üniversiteler arası bilim ve eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak, iç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayan, ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, bir üniversite olmaktır.

 

         Misyon

         Üniversitemizin  misyonu, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış; cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik ve laik çağdaş devlet esaslarına bağlı; akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmaktır.Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Amasya Üniversitesine bağlı olarak 2010 yılında kurulma kararı alınmıştır ve 2011-2012 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye bölümleri ile eğitim ve öğretime başlamıştır.