YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELERİ

 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ                    

 

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ

Müdür Yardımcısı   

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SARI 

Finans,Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Gamze UZUN

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Oğuz KÖPRÜCÜ

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı