YÖNETİM KURULU

 

 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ  

 

 

Yüksekokul Müdürü

Dr.  Öğr. Üyesi  Melike TURHAN 

Yüksekokul Md. Yrd.

Öğr. Gör. Fatma ÇITAK

Yüksekokul Md. Yrd.

Dr.  Öğr. Üyesi  Ramazan SARI 

Öğretim Üyesi

Dr.  Öğr. Üyesi  Yılmaz TOKTAŞ

Öğretim Üyesi

Dr.  Öğr. Üyesi Gökberk YÜCEL

Öğretim Üyesi